Szín design

A szín információ és érzelem, atmoszférát teremt, orientációt és azonosítást szolgál

 

A színek kapcsolatban vannak

A színek mindig kontextusban léteznek. Ezért figyelembe kell venni, hogy a színek egymást befolyásolják és kapcso-latban vannak egymással: Harmóniákat vagy kontrasztokat alakíthatnak ki vagy nüánsznyi színárnyalatot hoznak létre.

 

A színhatás több mint színárnyalat

És az anyag milyensége is befolyásolja a színhatást: Egy latex- vagy diszperziósfesték felülete - különösen fény alatt - tompán és unalmas hat. Azonban egy ásványifesték ugyanabban a színárnyalatban nagy színmélységet és bársonyo-san matt ragyogást ad.

A hagyományos színezés (festés) mellett, számos alkalmazástechnika létezik beltéri helyiségek és homlokzatok kialakítására.

 

Kalligráfia

A díszes folyóírás, mint dizájneszköz számtalan lehetőséget rejt a falak egye-di megjelenésének kialakítására. A jól megválasztott arányok, írásjegy-típusok és betűnagyságok a szó szoros értelmé-ben képesek megszólítani a szemlélőt.

 

Deckende farbige Gestaltungen

Mit deckenden Farbanstrichen lassen sich besonders gut einzelne Wände gestalten. Wählt man zwei oder mehr Farben in Harmoniekontrasten, entsteht eine dezente, beruhigende Wirkung. Will man große Wirkung erzielen, kombiniert man komplementäre Farbtöne.

 

Díszítőfestés & Sablontechnika

Ornamentikák és virágminták alkalma-zása nagy divatját éli manapság. Ezek készülhetnek nyomatok formájában, sablonnal vagy kézileg ecsettel felhord-va. A formanyelvük széles skálán mo-zoghat: a moderntől a klasszikuson és romantikuson át egészen a fényüzőig.

 

Metálos hatású

Fémes pigmenteket tartalmazó dekoratív festékekkel könnyedén varázsolhatunk ezüstösen, rézszerű és aranylón csillogó felületeket. Legyen szó különálló falak-ról, egész helyiségekről vagy akár hom-lokzatokról, a finom ragyogás hangsú-lyokat teremt és igényes benyomást kelt. A fémes hatás kicsiben is remekül érvé-nyesül és kiemeli a hangsúlyos részlete-ket.

 

Lazúrtechnika

Azonos vagy különböző színű lazúrfes-tékek egy- vagy többrétegű felhordásá-val szellős, háromdimenziós-áttetsző hatást keltő felületeket alakíthatunk ki, amelyeken többé-kevésbé átlátszik az alapfelület. A lazúrozott falak intenzív ragyogásukkal és színmélységükkel von-ják magukra a figyelmet. Lazúrozás cél-jára kitűnően alkalmas a KEIM Design-lasur termék. Ez egy magas pigmenttar-talmú, igen finom festék, amely kellő mértékű hígítás mellett lazúrtechnikával ideálisan felhordható.

 

Szűrke- és tónusfestés

Ezt a dekoratív festési eljárást homlokzati és lábazati díszítőelemek kialakításához, illetve művészi igényű építészeti megol-dásokhoz egyaránt alkalmazzák.

 

Illúziófestés

Antik oszlopokkal ellátott balusztrád vagy éppen kilátás a Földközi tengerre… Az illúziófestés inspiráló, fantáziadús élményvilággá változtatja a falakat, és egészen különleges hangulatot kölcsö-nöz az így kifestett helyiségnek.