20 év színtartóssági garancia írásban és pecséttel!

A fenntarthatóság kötelező - még a színárnyalatban is!

A KEIM szilikát homlokzatfestékek hosszú évtizedek óta folyamatosan tanúbizonyságát adják kiváló színtartó képességüknek – ami a „kovásodás” elvén, a tökéletesen UV-álló pigmenteken és a kiváló minőségű nyersanyagokon nyugszik. A KEIM szilikát homlokzatfestékek természetesen a BFS-féle színkód besorolás szerint megfelelnek a legmagasabb A1 kategóriának.

De ez még nem minden. A felhasznált pigmentek következetes kiválasz-tásának gyakorlatát és évtizedek alatt összegyűlt tapasztalatainkat most egy különleges minőségi garanciával biztosítjuk:

Elsőként és egyedülállóan 20 év színtartósságot garantálunk a KEIM „klasszikus" homlokzatfestékekre a pigmentekkel összefüggő színárnyalatváltozásokra.
A garanciafeltételek elérhetők a jobb oldalon.

A homlokzat - A ház arca

A homlokzat - A ház arca

A színválasztás, illetve a színvilág egyedi arculatot kölcsönöz egy épületnek – az építészeti elemek és a színek összjátéka határozza meg annak karakterét. A színeknek vitathatatlanul kulcsszerep jut az építészetben – évtizedek, sőt, évszázadok óta lényegi kellékei az összkép kialakításának.A pszichológia is már régóta foglalkozik ezzel a jelenséggel, vagyis a színeknek az emberek hangulatára, közérzetére gyakorolt hatásával. A kutatások eredményei rendre visszaköszönnek az épületek tervezésében és kialakításában.                              

Befektetés a színekbe kifizetődő!

A festés az építési beruházások leg-kevésbé költséges, mégis az egyik leg-hatásosabb eleme. Legyen szó családi házról vagy társasházról, iroda-épületről vagy középületről, a jól megtervezett színvilág és a harmonikus színkialakítás komoly hozzáadott értéket jelent és számottevően javítja az épület használóinak általános közérzetét.

A színárnyalatváltozás – Mindenkinek bántja a szemét

A kültéri festések színváltozása évtizedek óta ismert jelenség. Csúnya esztétikai hibának számít, ami mindenkinek egyből szemet szúr. Bizonyára Ön is találkozott már az úgynevezett „zsalugáter-effektussal”, amikor a homlokzat szinte teljes egészében megfakult, csak a zsalugáterek mögött, vagyis a napfénytől és időjárási viszontagságoktól védett részen őrizte meg többé-kevésbé az eredeti színét. Az ilyen színváltozással és szín-különbségekkel járó jelenségek alaposan el tudják rontani a homlokzat összképét. És ez nem csak esztétikai szempontból jelent problémát, hanem azért is, mert egy csapásra odalesz a nagy műgonddal megtervezett és kialakított színvilág.

A SZÍNÁLLÓSÁGOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

Felismerni és megérteni...

A homlokzatfestékek színállóságát és tartósan tetszetős összképét számos tényező befolyásolja. A legfontosabbak ezek közül a fény- és időjárási viszonyok, valamint a levegőben levő károsanyagok. A tartósan stabil színárnyalat szempontjából döntő jelentősége van a pigmentek ellenállóképességé-nek fénnyel (különösen UV-sugárzással), továbbá agresszív környezeti hatásokkal (úgynevezett „savas esővel”) szemben. A kötőanyag ellenállóképessége sem elhanyagolható tényező, és természe-tesen a homlokzatfestéken megtelepedő szennyeződések és növények is kedvezőtlen hatással lehetnek az optikai megjelenésre.

A szerves pigmentek UV-sugárzás hatására nagymértékű színváltozásokon mennek át. A szervetlen ásványi pigmentek természetes nyersanyagokból, mint pl. vasoxidból nyernek ki. Csak a szervetlen, ásványi pigmentek fény- és UV-álló tulajdonságúak tartósan, ezért évtizedeken át képesek megőrizni eredeti színüket. Az agresszív légszennyező anyagok („savas eső”) szintén előidézhetik a pigmentek színárnyalatváltozását. Csak a gondosan kiválasztott, szervetlen pigmentek állnak ellen savaknak.         

Összegzés

A színtartós festékbevonatok előfeltétele, hogy kizárólag gondosan válogatott, ásványi pigmentek kerüljenek felhasználásra.

Homlokzatfestékek osztályozása

A német Szín- és Értékmegóvási Szakbizottság (BSF) azonos című adatlapja (26. szám, 2007 július) különböző színváltozási kategóriákba sorolja az átlagos minőségű kültéri festékbevonatokat. Ezek kö-tőanyaguk szerint három lehetséges kategóriába (A, B, C) tartozhatnak, míg a felhasznált pigmentek fényállóságuk szerint szintén három osztályba soroltatnak (1, 2, 3). A kétfajta besorolás együttesen kiad egy színkódot. A színtartósság szempontjából legjobban teljesítő termékeket a fentiek alapján A1 jelöléssel illetik. (ld. BFS adatlap, 26. szám, 8. oldal, 1. táblázat).

A homlokzatfestékek várható optikai változását a kötőanyag vonatkozásában a 2. táblázat írja le a látható krétásodás mértéke, illetve a pigmentek vonatkozásában pedig a 4. táblázat azok színválto-zásának mértéke alapján. A viszonyítási időszakot 3-4 évben határozták meg.

A fentiek alapján egy A kategóriába tartozó homlokzatfesték három-négy év elteltével alig látható krétásodást fog mutatni. A pigmentek esetén az 1. osztályba sorolás azt jelenti, hogy három-négy év múltán várhatóan a „szín alig változott” megállapítást kapja (ld. BFS adatlap, 26. szám, 9. oldaltól).