Vállalkozásunkat vezérlő eszmék

„Látnokként gondolkozunk és következetesen cselekszünk”

A vállalkozásunk hosszú tradíciójában látjuk a szolid alapokat, mely a jövőt alakítja. A KEIM ház karakterét, alapítójának szelleme határozza meg. Az ő neve áll a víziók cselekvőereje mögött és bátorít az újdonságokra. A.W. Keim innovatív teljesítményét folytatjuk és igyekszünk a technológia haladásával lépest tartani a szilikát technikában is, folyamatosan az új mértékek felállításával az ásványi építmény védelmének területén. Mi biztosak vagyunk az ásványi építőanyagok értéktöbbletében és ezt a meggyőződést konzekvensen tovább visszük.

„Átlagon felüli teljesítménnyel tartósan meggyőzően”

Piacunkat és kompetenciavezető pozíciónkat az ásványi szilikát építmény védelem területén ki akarjuk építeni a kompetenciánk világos koncentrációja által. Az átlagon felüli teljesítménnyel tartósan meggyőzőek akarunk lenni és használni akarjuk a rugalmasságunkat, a mostani idők vevő orientált cselekvéseinek számára.

 
„Elköteleztük magunkat a tartósság elvének”

Specialisták között a vezetők vagyunk: Speciális területünkön az „ásványi szilikát építményvédelem” területén kiforrott, komplett rendszer megoldásokat kínálunk homlokzatokra és belső terekre. Folyamatosan szaktanácsokat adunk vevőinknek, aktívan, átfogóan és az igényekhez igazodva. A termék és teljesítmény ajánlatunk a tartósság gondolatának irányába orientálódik, amire mi önmagunkat köteleztük. Ebben az értelemben mi különösen figyelünk az ökológiai összeférhetőségre és az ajánlatunk teljesítményének, szociális felelősség tudatára.

„Minőségigényünk nem ismer kompromisszumokat”

A sikereink kulcsa a minőség. Ez a vevőink bizalmának az alapja, a szolgáltatásunkhoz és ez által a vállalkozásunkhoz. Ezért előtérbe helyezzük a hosszú távú minőségbiztosítást, a gyors sikerrel szemben. A minőség számunkra, valami nagyon konkrét dolog. Ezzel mi összekötjük a hosszú távú idő horizontot a termék élettartammal, gazdaságossági hatékonyság értelmében a vevők elégedettségével.

 
„Környezetvédelmen, mi egy lehetőséget értünk”

Törekszünk a teljes körű megoldásokra. A termék portfóliónk összeállításánál az ökológiai szempontok beépített alkotóelemek. Mi egy esélyként látjuk a kíméletes és felelősség teljes bánásmódot a környezetünkkel, egy esélyként a mi vállalkozásunk sikerének az erősítésére. Tudatos környezet orientáltság segíti a nyersanyag takarékos, energia tudatos és ezáltal a költség optimalizált folyamatokat és támogatja az innovatív, jövőbe mutató és konkurencia képes termékmegoldásokat.

 
„A szociális felelősség számunkra elkötelezettség”

Tudatosan és meggyőződéssel felelősek vagyunk cselekedeteink szociális jelentőségére. Kifelé a szociális felelősségünket úgy értjük, mint kötelezettséget az egészségre ártalmatlan építőanyagokkal. Értékeket akarunk teremteni és megtartani, anélkül hogy a jövő generációját korlátoznánk. Befelé a szociális felelősség számunkra azt jelenti, hogy elkötelezettek vagyunk az emberek egymáshoz viszonyulásához, tisztelve más kultúrákat és nemzetiségeket. Kötelezve érezzük magunkat, hogy a dolgozóink munkahelyét biztosítsuk és a közös munka által új munkahelyeket teremtsünk.

„Az emberségességet nálunk NAGY BETŰVEL írják”

A dolgozóink a legértékesebb erőforrások. Mindennapi munkánkat alkotja a kölcsönös segítségnyújtás és tiszteletben tartás. Ez megmutatkozik az egymásra figyelésben, az informálásban és a segítőkészségben. Másnak lenni - ez alatt mi az emberi individualitás elfogadásának kifejezését értjük. A vállalkozásunk sikere a mi közös sikerünk. Mindenki hozzájárul ehhez és vállalja a felelősségét.

 
„A hibákat felhasználjuk, mint a tanulás lehetőségét”

Vezetni annyit jelent, mint felelősséget vállalni. A mi vezetőink mintaképek, csapatszellemet képviselnek és fair-séget gyakorolnak. Ők világos feladat megfogalmazással motiválnak, az illetékességek és felelősségek területén. Ők elkötelezettek a gondoskodásra, figyelnek az esélyegyenlőségre és előmozdítják teljesítményre való hajlandóságot. Ahol dolgoznak, ott hibák is előfordulnak. A hibákat felhasználjuk a tanulás lehetőségeként. Tárgyszerű, szakszerű és emberséges kompetenciák számunkra fontosabbak, mint a rang és a ranglépcsők.

„A vevőink egyben a partnereink is”

Vevőink alatt, mi a sikereink partnereit érjük. Partnerség számunkra megbízás. Elköteleztük magunkat a nyíltságra, becsületességre és fair-ségre a kommunikációban és az együttműködésben. A vevőink megérdemlik a legjobbat, amit mi nyújtani tudunk. Rajtunk mindegyikünkön múlik, hogy egy vevőből partnert csináljunk, aki bennünket meggyőződésből és pozitív tapasztalatból tovább javasol.

 
„Mi sikert akarunk magunk és partnereink számára”

Vállalkozásunk számára szükség van a gazdasági sikerre, a munkahelyek biztonságára, a növekedés és a beruházások érdekében. De szükségünk van a vevőink és partnereink gazdasági sikerére is. Az egyik nem lehetséges a másik nélkül. Hatásosan és céltudatosan dolgozunk, megragadjuk a lehetőségeket, hosszú távon gondolkodunk és előre tekintve cselekszünk. Ez által biztosítjuk a nyereségünket. Eredményünk értéktöbbletével hozzájárulunk a vevőink és partnereink gazdasági sikeréhez.

„Nyíltan és világosan kommunikálunk”

Csak az érthető meg, aki világosan beszél. Ápoljuk befelé és kifelé a párbeszédet a dolgozókkal, a vevőkkel és a nyilvánossággal. Nyíltan kommunikálunk, világosan és érthetően. Figyelünk megnyilvánulásaink komolyságára és megfogalmazásaink érthetőségére, kifejezőképességére.

 
„Korrektség és tolerancia számunkra magától értendő”

Versenytársainkat, mint korrekt konkurenst közelítjük meg, mint aki a piacon érvényes játékszabályokat betartja. Ügyelünk a törvényekre, szituációkra és a személyek szokásaira, akikkel együtt dolgozunk és az országokra ahol tevékenyek vagyunk. Távol tartjuk magunkat a diszkrimináció minden formájától. Úgy cselekszünk, mint ahogyan azt mi másoktól elvárjuk.

 
„Az integritás számunkra elkerülhetetlen”

Tudjuk, hogy a vállalkozásunk értéke nem csak a tudományos adatoktól függ. Értékképző a jó reputáció, és mindenekelőtt a szavahihetőség. Ez korrektséget és átláthatóságot igényel. Keményen dolgozunk, elkötelezetten és kitartóan mindig a törvényes szabályok és keretek között. Nagy súlyt helyezünk az integritásra.

„Előzékenyek és megbízhatóak vagyunk”

Siker a bizalom kérdése. A vevőink és partnereink bizalmát ki akarjuk érdemelni a kijelentéseink és cselekedeteink kötelezettségével. Vevőink és partnereink megbízhatnak bennünk.