Felületi struktúra kialakítás

Minden más csak felületi!

Vakolat - egy alulbecsült homlokzatianyag

A vakolat sokáig régimódi megoldásnak számított és manapság is másodlagos megoldás, mint struktúra kialakítási lehetőség. Ha az épületek innovatív kialakítása volt a cél, a tervezők egészen másfajta anyagokban gondolkoztak. Hogy miért? Talán azért, mert a vakolt homlokzatokat a régmúltból származó, ódivatú megjelenésnek tartja a közvé-lekedés, amelyek nem illeszkednek napjaink innovatív szemléletébe. Más anyagok használatával sokkal könnyebben átültethetők a gyakorlatba az éppen aktuális építészeti trendek és divatok, mint például a perforáció, a transzparen-cia, a virtuális vagy parametrikus esztétika. Ehhez társul még az a téves előítélet, hogy a vakolat sem anyagtechnikai, sem kialakítási szempontból semmilyen fejlődésen nem ment át az elmúlt évtizedekben. Az a közkeletű vád is felme-rül a vakolattal szemben, hogy nem igazán igényes, sokkal inkább olcsó, „kommersz” megoldás.

 

A vakolatoknak van jövőbeni potenciáljuk!

A vakolat napjainkban reneszánszát éli, ami vélhetően a hőszigetelő rendszerek elterjedésének is köszönhető. Külö-nösen a lakóházakban találkozhatunk energetikai felújítások kapcsán nagy kiterjedésű, hagyományos eljárással készült vakolt felületekkel. A vakolat anyagi és esztétikai értéke ugyanakkor messze túlmutat ezeken a gyakorlatban meghonosodott alkalmazásokon. A tervezők és szakkivitelezők egyre növekvő érdeklődéssel tanulmányozzák a tradicionális technikákat, hogy kreatív, leleményes ötletekkel cáfoljanak rá a sivár, sima homlokzatvakolatok miatt fanyalgókra. Merthogy a vakolat, különösen nagy rétegvastagságú rendszerben alkalmazva, rendkívül széles ki-alakítási lehetőségeket rejt, amelyek megbizsergetik az érzékeket. A természetesség, otthonosság igénye, a helyi nyersanyagokhoz és hagyományokhoz, valamint a sima, egyhangú felületek helyett a kifinomult, plasztikus formák-hoz való ragaszkodás egyre nagyobb súllyal esik latba, ha a vakolatról van szó. Ehhez társul még a kitűnő ár-érték arány, az egyszerű feldolgozhatóság, a műemléki és egyéb védettség alatt álló épületeken való alkalmazhatóság, a színkialakítási lehetőségek széles tárháza és nem utolsó sorban a természetes nyersanyagok bőséges rendelkezésre állása.

 

Hosszú élettartamú, környezetbarát és attraktív

A KEIM ásványi vakolatok és habarcsok hosszú élettartamúak, nem szennyezik a környezetet és mindemellett még jól is mutatnak. Különböző felületstruktúráikkal és látványos speciális effektusaikkal új arculatot kölcsönöznek a helyisé-geknek és épületeknek.

Kreatív vakolási technikák az ókortól napjainkig

Klasszikus vakolási technikák

A vakolat évszádokon átívelő története az építőiparban az ókortól a barokkon, a historizmuson, a 18. századik második felére eső „Gründerzeit”-en és az 1920-as évek „Modern fehér” szín uralta stilusán keresztül – amikor is a fehér kockaépítmények elképzelhetetlenek voltak vakolat nélkül – egészen napjainkig tart. Egy-egy új korszak beköszöntével mindig átvették, variálták, kiegészítették a múltból ismert technikákat. Közben a vakoláshoz használt anyagok is folyamatosan változtak: az agyag-, majd gipsz- és mészvakolatokat idővel felváltották a mészcement- és cementvakolatok, amelyeket ráadásul már hosszú évek óta műanyag adalékokkal is javítanak.

Ami azonban leginkább jellemzi ezt a plasztikus építőanyagot, és ami mindig is élénken izgatta az építőmesterek, tervezők és szakiparosok fantáziáját, az nem más, mint a kialakítási lehetőségek szinte végtelen sokasága: seprűs, fésűs és kanalas technika, sgraffito és kapart vakolat, szöges deszkás, gereblyés módszer, érdes vagy szórt vakolat, hogy csak néhány példát említsünk. A felsorolt eljárások közös jellemzője, hogy a vakolatot a felhordás során, illetve azt követően a legkülönfélébb módokon „megdolgozzák”.

Modern vakolási technikák

A vakolatok kreatív kialakítási lehetőségeinek csak a képzelet szab határt. Lehetnek simított, strukturált, iszapolt, dörzsölt, hengerrel és vakolósablonnal kialakított vagy kefével átmosott. Lehetnek színezett vakolatok vagy különböző szemcsenagysággal és formával kialakított.

Miután az építtetők és tervezők hosszú éveken át rendre a sima vakolatokat részesítették előnyben, manapság reneszánszukat élik a durva, struktúrált szerkezetű, kőműveskanállal, hengerrel, glettvassal, kefével vagy seprűvel kialakított vakolatfelületek.

A felsorolt kreatív technikák sikeres alkalmazásának elengedhetetlen alapfeltétele, hogy a vakolást végző szakember széles körű szakmai ismeretekkel és kellő kézügyességgel rendelkezzen.

 

                                                                                                                                                                                    

Kalandozás az ásványi vakolatok változatos megjelenésében:

Dörzsölt vakolat
Dörzsölt vakolat

Jellegzetes struktúráját az adja, hogy szivacsos simítóval bedörzsölik a friss felületet a legnagyobb szemcseméret vastagságára.

 

 

Kellenschlag
Kanáltechnika

A még friss, nedves vakolatba benyom-ják a kőműveskanál hosszanti élét, és némi nyomást kifejtve lehúznak vele egy kisebb részfelületet, az így kapott egyedi felületképen jól felismerhető a vakolást végző szakember „kézírása”.               

Besenstrichputz
Seprűs technika

A vakolandó felületet még nedves álla-potában vesszőseprűvel vízszintesen vagy függőlegesen strukturálják, ami jellegzetes, eleven felülettextúrát ered-ményez.                                                                                                                                                                             

Modelliertechnik Putz
Modellező technika

A modellezés a vakolat még nedves állapotában történik. E célra gyakran speciális (fogas) simítókat használnak, de falécek is szóba jöhetnek modelle-zőszerszámként. Nagyobb felületeken alkalmazva ez az eljárás fokozott kéz-ügyességet igényel.

RECHENSTRICHPUTZ
Gereblyézett vakolat

Ez a technika sokkal markánsabban, erőteljesebben barázdálja a vakolatot, mint a seprűs vagy a fésűs módszer, és vízszintesen vagy függőlegesen erősen strukturált felületet ad eredményül.              

SGRAFFITO
Graffito

Az eljárás lényege, hogy egy vagy több vakolati réteget hordanak fel majd sablon alapján visszakaparják a vako-latot és az így előtűnő mintázat díszítő struktúrát, ornamentikát rajzol ki.            

Kratzputz
Kapart vakolat

Az ilyen struktúrát megfelelő szer-számmal „kaparják ki” a nemesvako-latból, aminek köszönhetően a nagyobb szemcseszerkezet kigördül, így kialakítva a kapart (karcolt) felületstruktúrát.

Nagelbrettputz
Szöges-deszka

A szöges-deszka a fakírágyhoz hasonlatos eszköz, melyet még a lágy vakolatba nyomnak bele és így egy kisfelületű, kevésbé szabályos struktúra jön létre, mint a húzott technikájú vakolatoknál.

FÉSŰS VAKOLÁSI TECHNIKA: EGY IGAZI KÜLÖNLEGESSÉG

Igényes vakolási eljárás, amely plasztikus megjelenést és örökös eleganciát kölcsönöz.

Ez a szakipari szempontból rendkívül igényes vakolási technika nagy valószínűséggel Ausztriából ered. Lényege, hogy acélfésűvel vagy fűrészlappal vízszintes, függőleges vagy hullámos vonalakat húznak a vakolatba. A fésűs vakolat sávról sávra szabadkéz-zel kialakítható, de a művelethez egy előzőleg kiszintezett faszerkezetet is használha-tunk. A szokványos háromszögprofiloktól eltérően így fogazott szélű bélyegre emlé-keztető struktúra alakul ki, finom negatív fugákkal és szélesebb, félkör alakú sávozás-sal.  

„Számos más hagyományos vakolási technika mellett a fésűs módszer is szerepel a kínálatunkban. Az eredményül kapott összképet leginkább talán egy halszálkamintás öltönyéhez tudnám hasonlítani. Mindkettőről elsőként az örök elegancia jut eszembe.”, mondja Rudolf Ehmann, a Form und Farbe Ehmann cég vezetője.

A fésűs vakolat minősége szempontjából döntő jelentősége van a munkamenet folyto-nosságának és annak, hogy a szerszám egyenletes nyomást fejtsen ki a frissen felhor-dott anyagra. Mindig fentről lefelé, egy irányban haladunk, és mindig a nyílásoktól ill. sarkoktól indulunk. Az egyes homlokzatfelületeket lehetőleg megszakítás nélkül kell ki-alakítani, mert a szakaszok közötti csatlakozásokat száraz állapotban már nem lehet kijavítani.

A fésűs vakolat készítésénél különösen fontos, hogy átlapolásoknál és sarkokban finom ecsettel átdolgozzuk (modellezzük) a lehető leghomogénebb felületi kép megjelenése érdekében, végül hosszú szőrű ecsettel a finomabb fugák mélységét is kialakítsuk. Ez az igényes vakolási technika mélységi dimenziót ad a homlokzatnak, amely így a nap-szakok, a fények és árnyékok változásával mindig újabb és újabb arcát mutatja.

Referencia projektek:  www.formundfarbe-ehmann.com

Termékek: KEIM vakolatok és javítóanyagok

EGYSZERŰ VAKOLÁSI ELJÁRÁSOK

Amikor a gyorsaság a fő szempont

A seprűs technika az egyik legegyszerűbb strukturált felület kialakítási módszer. E célra nagyszerűen alkalmasak az ásványi nemesvakolatok, mint pl. a KEIM Brillantputz.

„Ennek során a 2-3 mm vastagon felhordott nemesvakolatot még friss állapotában seprűvel függőlegesen vagy vízszintesen strukturálják. A homlokzat így kialakuló összképe kiemeli a szakiparos keze munkáját és egyedi karaktert kölcsönöz az épületnek.” (Stefan Schmid, termékmenedszer, KEIMFARBEN)

 

tovább az ásványi vakolatokhoz

További információk
KEIM vakolatok & javítóanyagok

Jól bevált és biztonságos alkalmazás!

Vakolatok & javítóanyagok
KEIM Univerzális vakolatok - Prospektus

Jól bevált finom javítóvakolat univerzális alkalmazásra

termékprospektus